Teoria testowania

ISTQB Poziom Podstawowy(Foundation Level)

3 dni (3 x 8 h)
angielski, polski
angielski, polski

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych zdawać egzamin ISTQB Certified Tester Foundation Level (ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego). Przygotowanie do egzaminu ISTQB / ISEB to merytoryczna baza, która otwiera drogę do uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu testerskiego i kontynuacji testerskiej ścieżki kariery.

ISTQB Accredited Training Provider
ISTQB Accredited Material Provider

Zakres tematyczny

 • Podstawy testowania
  • Co to jest testowanie?
  • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  • Siedem zasad testowania
  • Proces testowy
  • Psychologia testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Modele cyklu życia oprogramowania
  • Poziomy testów
  • Typy testów
  • Testowanie pielęgnacyjne
 • Testowanie statyczne
  • Podstawy testowania statycznego
  • Proces przeglądu
 • Techniki testowania
  • Kategorie technik testowania
  • Czarnoskrzynkowe techniki testowania
  • Białoskrzynkowe techniki testowania
  • Techniki testowania oparte na doświadczeniu
 • Zarządzanie testami
  • Organizacja testów
  • Planowanie i szacowanie testów
  • Monitorowanie testów i nadzór nad testami
  • Zarządzanie konfiguracją
  • Czynniki ryzyka a testowanie
  • Zarządzanie defektami
 • Narzędzia wspomagające testowanie
  • Uwarunkowania związane z narzędziami testowymi
  • Skuteczne korzystanie z narzędzi

Przed szkoleniem

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. ISTQB rekomenduje minimum 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Dodatkowo, dzięki platformie edu.ittraining.pl zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level)", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

Po szkoleniu

Szkolenie to zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB Certified Tester Foundation Level (ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego).

Trenerzy

Radek Smilgin
Krzysztof Kołodziejczyk
Piotr Krzosa
Łukasz Gałuszka
Adam Roman
Jakub Rosiński
Piotr Dubiela
Arnika Hryszko
Jarosław Hryszko
Rafał Stańczak

Egzamin ISTQB

testerzy.pl są akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym gasq. Za naszym pośrednictwem podejdziesz do egzaminów certyfikujących ścieżek: ISTQB, IBUQ, IREB, IQBBA oraz ITCQF. Aby rezerwować miejsce na egzaminie napisz do nas lub zapisz się poprzez edu.ittraining.pl.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Opinie po szkoleniu

Avatar
Krzysiek
Data: 5-7.12.2016 r. Prowadzenie: Piotr Krzosa

Bardzo dziękuję za szkolenie w Katowicach, które poprowadził pan Piotr Krzosa.

Szkolenie zawierało wiele ciekawych przykładów, testów i gruntownie przygotowało do egzaminu.

Jednocześnie chciałbym się pochwalić pozytywnym wynikiem egzaminu, i tutaj ukłon w stronę pana Piotra, że potrafi tak profesjonalnie poprowadzić szkolenie.

Avatar
Ewa
Data: 6-8.05.2015 r. Prowadzenie: Łukasz Gałuszka

Chciałabym podziękować Panu Łukaszowi Gałuszka za bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie we Wrocławiu w dniach 06-08.05.2015. Szkolenie zawierało wiele ciekawych przykładów, testów i bazowało na jasnym i zrozumiałym przekazie "suchej" teorii. Polecam wszystkim! Jednocześnie chciałabym się pochwalić zdanym testem ISTQB na 87,5% ! Wynik głównie zawdzięczam Panu Łukaszowi :)