Teoria testowania

ISTQB Zwinny Tester(Agile Tester)

2 dni (2 x 8 h)
angielski, polski
angielski, polski

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdawać egzamin ISTQB Certyfikowany Tester Zwinny (ISTQB Certified Agile Tester), będący rozszerzeniem szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego (ISTQB Certified Tester Foundation Level). Szkolenie przygotowujące do egzaminu ISTQB to nie tylko merytoryczna baza, która otwiera drogę do uzyskania certyfikatu zwinnego testera, ale również rozwój w ramach testerskiej ścieżki kariery.

ISTQB Accredited Training Provider

Zakres tematyczny

  Wprowadzenie
 • Zwinne wytwarzanie oprogramowania
  • Podstawy zwinnego wytwarzania oprogramowania
  • Aspekty podejść zwinnych
 • Podstawowe zasady, praktyki i procesy w testowaniu zwinnym
  • Różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem do testowania
  • Status testowania w projektach zwinnych
  • Rola i umiejętności testera w projekcie zwinnym
 • Metody, techniki i narzędzia w testowaniu zwinnym
  • Metody testowania zwinnego
  • Ocena ryzyk jakościowych produktu i szacowanie nakładu pracy
  • Techniki w projektach zwinnych
  • Narzędzia w projektach zwinnych

Przed szkoleniem

Od uczestników wymaga się znajomości podstaw testowania oprogramowania. Aby podejść do egzaminu certyfikującego ISTQB Agile Tester, należy posiadać certyfikat ISTQB Poziomu Podstawowego.

Metody szkolenia

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Dodatkowo dzięki platformie edu.ittraining.pl zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB Zwinny Tester (Agile Tester)", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl
 • egzamin próbny ISTQB w nieograniczonej ilości (pytania generowane losowo)

Po szkoleniu

Uczestniczy szkolenia nauczą się zasad pracy w nowej roli zwinnego testera. Przekazane zostaną również różnice w podejściu agile testera i testera z modeli klasycznych.

Trenerzy

Radek Smilgin
Adam Roman
Arnika Hryszko
Jarosław Hryszko

Egzamin ISTQB

testerzy.pl są akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym gasq. Za naszym pośrednictwem podejdziesz do egzaminów certyfikujących ścieżek: ISTQB, IBUQ, IREB, IQBBA oraz ITCQF. Aby rezerwować miejsce na egzaminie napisz do nas lub zapisz się poprzez edu.ittraining.pl.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Opinie po szkoleniu

Avatar
Karolina Baczulis, Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.
Data: stała współpraca od 2009 r. Prowadzenie: Radosław Smilgin

(...) Zdobyta przez naszych pracowników wiedza pozwala usprawnić czynności związane z testowaniem, przyczyniając się jednocześnie do podniesienia jakości nie tylko produktu końcowego, ale również jakości pracy. Pan Radosław Smilgin, dedykowany trener szkoleń, jest specjalistą w swojej branży posiadającym nie tylko niezbędną wiedzę i doświadczenie, ale również wykazującym zdolności coachingowe.