Teoria testowania

ISTQB Poziom Zaawansowany - Analityk Testów(Advanced Level - Test Analyst)

4 dni (4 x 8 h)
angielski, polski
angielski, polski

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków testowych (Test Analyst) posiadających certyfikat ISTQB Poziomu Podstawowego (Foundation Level). Szkolenie wymaga doświadczenia zawodowego i wiedzy z zakresu zarządzania testami w organizacji. Przygotowanie do egzaminu ISTQB to merytoryczna baza, która otwiera drogę do uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu i kontynuacji wybranej ścieżki kariery.

ISTQB Accredited Training Provider

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie
 • Proces testowania
 • Zarządzanie testowaniem: Odpowiedzialność Analityka Testów
 • Techniki testowania
 • Testowanie charakterystyk jakościowych oprogramowania
 • Przeglądy
 • Zarządzanie defektami
 • Narzędzia testowania

Przed szkoleniem

Uczestnicy szkolenia planujący podejście do egzaminu ISTQB Poziom Zaawansowany (Advanced Level) powinni posiadać certyfikat ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego (ISTQB Certified Tester Foundation Level) lub ISEB Foundation in Software Testing. Jest to warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Metody szkolenia

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Dodatkowo dzięki platformie edu.ittraining.pl zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB Advanced Level – Test Analyst", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl
 • egzamin próbny ISTQB w nieograniczonej ilości (pytania generowane losowo)

Po szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Analyst). W cenie szkolenia istnieje możliwość napisania egzaminu próbnego w formacie zbliżonym do egzaminu ISTQB.

Trenerzy

Radek Smilgin
Piotr Krzosa
Adam Roman
Arnika Hryszko
Jarosław Hryszko

Egzamin ISTQB

testerzy.pl są akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym gasq. Za naszym pośrednictwem podejdziesz do egzaminów certyfikujących ścieżek: ISTQB, IBUQ, IREB, IQBBA oraz ITCQF. Aby rezerwować miejsce na egzaminie napisz do nas lub zapisz się poprzez edu.ittraining.pl.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB