Teoria testowania

ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer

3 dni (3 x 8 h)
polski, angielski
angielski

Szkolenie "ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer" jest specjalistycznym szkoleniem na poziomie zaawansowanym, zgodnym z konspektem ISTQB. Skierowane jest do osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie automatyzacji testowania i zdobyć certyfikat ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer.

ISTQB Accredited Training Provider

Zakres tematyczny

  • Introduction and Objectives for Test Automation
  • Preparing for Test Automation
  • The Generic Test Automation Architecture
  • Deployment Risks and Contingencies
  • Test Automation Reporting and Metrics
  • Transitioning Manual Testing to an Automated Environment
  • Verifying the TAS
  • Continuous Improvement

Przed szkoleniem

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy / Foundation Level (jest to warunkiem podejścia do egzaminu).

Metody szkolenia

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak. Dodatkowo, dzięki platformie edu.ittraining.pl, zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

  • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
  • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

Po szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer.

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę teoretyczną z zakresu automatyzacji testowania na poziomie zaawansowanym, pozwalającą na wpływanie na kierunek obierany przez projekt lub organizację przy projektowaniu, rozwoju i utrzymywaniu rozwiązań z zakresu automatyzacji dla testów funkcjonalnych.

Trenerzy

Piotr Krzosa

Egzamin ISTQB

testerzy.pl są akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym gasq. Za naszym pośrednictwem podejdziesz do egzaminów certyfikujących ścieżek: ISTQB, IBUQ, IREB, IQBBA oraz ITCQF. Aby rezerwować miejsce na egzaminie napisz do nas lub zapisz się poprzez edu.ittraining.pl.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB