Szkolenia narzędziowe

Administracja Jira na poziomie projektowym

2 dni (2 x 8 h) (z opcją skrócenia do 1 dnia)
polski
polski

Szkolenie dedykowane jest osobom, które pełnią lub będą pełnić rolę administratorów JIRA na poziomie projektowym i posiadają już podstawową wiedzę w zakresie użytkowania i administracji projektami w Jira.

Na szkoleniu poznasz dobre praktyki administrowania zarówno całą instancją Jiry, jak również pojedynczymi projektami. Nauczysz się efektywnie pracować z narzędziem i poznasz sprawdzone zasady administracji i utrzymywania wysokiej jakości ładu projektów w narzędziu.

Zakres tematyczny

 • Rola i zastosowanie
  • Issue tracker (kontener na zgłoszenia)
  • Śledzenie postępu prac
  • Tworzenie oprogramowania (planowanie, implementacja)
  • Raportowanie
 • Typy projektów
  • Obsługa zgłoszeń i zadań
  • Klasyczne zarządzanie projektem
  • Zwinne zarządzanie projektem
   • Kanban
   • Scrum
   • inne
 • Zarządzanie użytkownikami
  • Uprawnienia administracyjne
  • Użytkownicy, grupy, role
  • Aplikacje i zarządzanie licencjami
 • Konfiguracja i administracja nowego projektu
  • Schematy i terminologia typów zgłoszeń
  • Konfiguracja atrybutów zgłoszenia i jego widoków
  • Konfiguracja Workflow
  • Notyfikacje, ekrany
  • Wykorzystanie wersji i komponentów
  • Aspekty bezpieczeństwa (przypisywanie użytkowników do ról, definiowanie uprawnień, poziomy uprawnień do zgłoszeń)
 • Budowa zaawansowaego Workflow
  • Domyślny Workflow
  • Praca z edytorem
  • Statusy, resolutions oraz przejścia między stanami
  • Validators, Conditions oraz Post Functions
  • Przykład konfiguracji krok po kroku
  • Rozszerzenie funkcjonalności istniejącego Workflow
 • Obsługa zgłoszeń
  • Widoki
  • Rodzaje estymacji
  • Łączenie zgłoszeń (relacje)
  • Priorytety
  • Time tracking
  • Integracja email
 • Efektywna praca
  • Kanban (konfiguacja tablicy)
  • Scrum (rejestr wymagań, scrum board, wykres wypalenia)
  • Raporty
  • Dashboard projektu
 • Dodatki (Atlassian market)
  • Integracja z repozytorium kodu SVN
  • Integrity checker, helpers
  • Support tools
  • Inne popularne dodatki
 • Tips&Tricks
  • Masowe edycje
  • Filtrowanie podstawowe i zaawansowane poprzez język Java Query Language
  • Skróty klawiszowe
  • Import danych do Jira
  • Informacje o okienku maintenance
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Przed szkoleniem

Szkolenie dedykowane jest osobom, które zamierzają pełnić lub pełnią rolę administratorów JIRA w organizacji na poziomie projektowym. Dobrze, abyś posiadał podstawową wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzia JIRA.

Metody szkolenia

W trakcie szkolenia potrzebny Ci będzie komputer. Dzięki niemu otrzymasz dostęp do środowiska pracy - przeglądarkowej wersji Jira Cloud. Szkolenie w przeważającej części składa się z pracy z narzedziem połączonej z częścią wykładową. Część warsztatowa szkolenia obejmuje wiele drobnych ćwiczeń praktycznych oraz jeden duży business case obejmujący pełną kastomizację projektu HR w Jirze, który w szczegółach pokazuje wszystkie możliwości narzędzia.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Administracja Jira na poziomie projektowym” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Dzięki szkoleniu uczestnik posiądzie praktyczne umiejętności rekomendacji tworzenia projektów i efektywnej pracy z narzędziem. Zdobędzie wiedzę na temat sprawdzonych zasad administracji i utrzymywania wysokiej jakości ładu projektów w narzędziu Jira. Nauczy się dobrych praktyk administrowania zarówno całą instancją Jiry, jak również pojedynczymi projektami. Będzie gotowy do podjęcia pracy z narzędziem i nauczy się dostrzegać efekt synergii pomiędzy istniejącymi projektami.

Trenerzy

Rafał Stańczak

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat jest naszą rekomendacją dotyczącą rozwoju w zakresie testowania - na każde ze szkoleń możesz przyjść bez udziału w innym.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać się i nie powielać informacji.

ISTQB Poziom Podstawowy ISTQB Automotive Software Tester ISTQB Zwinny Tester ISTQB Model-Based Tester ISTQB Kierownik Testów ISTQB Analityk Testów ISTQB Techniczny Analityk Testów ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego