Praktyka testowania

Dobry Przypadek Testowy - Laboratorium

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Przypadek testowy jest najważniejszą formalną częścią testowania oprogramowania.

Szkolenie uczy, jakie są typy notacji testów, jakie testy dobierać do jakich projektów oraz pokazuje na praktycznych przykładach, jak pisać dobre testy. Bez niepotrzebnej teorii. Praktyka. Praktyka. Dobre wzorce.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy analizują, sprawdzają i tworzą przypadki testowe. W tym celu zapewniamy odpowiednią infrastrukturę i odpowiednie materiały dla każdego z uczestników.

Szkolenie może zostać dopasowane do grupy zamkniętej, pracującej w danym środowisku projektowym, a przykłady zostaną wówczas zrealizowane na żywym projekcie. Dzięki temu, oprócz edukacji pracowników, wynikiem szkolenia może być gotowa specyfikacja.

Zakres tematyczny

 • Czym jest przypadek/scenariusz testowy?
  • Struktura przypadku testowego
  • Struktura scenariusza testowego
  • Struktura zestawu testów
  • Dane testowe
  • Dyskusja
 • Dostosowanie specyfikacji testowej do projektu
  • Analiza wymagań i dokumentacji oprogramowania
  • Analiza oprogramowania
  • Dobór strategii testów
  • Dobór notacji testów
  • Format testów eksploracyjnych
  • Lista kontrolna
  • Nisko-/wysokopoziomowe przypadki
  • Scenariusze testowe
  • Dobór narzędzia do przechowywania przypadków testowych
  • Dyskusja / ćwiczenia
 • Tworzenie specyfikacji testowej dla (wzorcowego) projektu
  • Testy sprawdzające elementy aplikacji
  • Testy sprawdzające formularze
  • Testy sprawdzające funkcje
  • Testy sprawdzające logikę lub proces
  • Ćwiczenia

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” lub „ISTQB Poziom Podstawowy”, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Warsztat, który nie tylko zademonstruje relacje między różnymi typami testów, technikami i metodą notacji testów, ale również pokaże, jak stworzyć gotową specyfikację testów. Z tego powodu teorię ograniczamy do minimum, a bardzo silnie stawiamy na projektowanie testów w zależności od kontekstu projektu czy organizacji.

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Dobry Przypadek Testowy”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Szkolenie dostarczy gotowe do użycia narzędzie, którego przekształcenie w specyfikację testów w Twojej organizacji powinno być już jedynie formalnością. Będziesz znał techniki, metody i notacje niezbędne do tworzenia dobrych testów.

Trenerzy

Radek Smilgin
Piotr Krzosa
Monika Braun
Łukasz Złocki

Opinie po szkoleniu

Avatar
Kamila
Data: 24-25.10.2016 r. Prowadzenie: Piotr Krzosa

Dziękuję (...) za organizację szkolenia, z którego wiedzę na pewno wykorzystam. Szkolenie zainspirowało mnie do pewnych zmian na moim aktualnym stanowisku pracy.

Avatar
Monika Kotek, Fabryka Gier
Data: 01.2012 r. Prowadzenie: Radosław Smilgin

Pracownik naszej firmy, który brał udział w szkoleniu, zwrócił uwagę przede wszystkim na doskonałą znajomość zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz świetne przygotowanie trenerskie prowadzące - Pana Radosława Smilgin. Otwartość na indywidualne potrzeby każdego z uczestników, bogate doświadczenie oraz stworzenie kreatywnej i inspirującej atmosfery podczas spotkania zagwarantowały osiągnięcie naszych celów szkoleniowych. Szkolenie już zaowocowało wdrożeniem nowych rozwiązań w obszarze testowania oprogramowania.