Teoria testowania

ISTQB Poziom Podstawowy(Foundation Level)

2,5 dnia (2,5 x 8 h)
angielski, polski
angielski, polski

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych zdawać egzamin ISTQB Certified Tester Foundation Level (ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego). Przygotowanie do egzaminu ISTQB / ISEB to merytoryczna baza, która otwiera drogę do uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu testerskiego i kontynuacji testerskiej ścieżki kariery.

ISTQB Accredited Training Provider
ISTQB Accredited Material Provider

Zakres tematyczny

 • Podstawy testowania oprogramowania
  • Terminologia
  • Konieczność testowania
  • Proces testowania
 • Testowanie w kolejnych fazach projektu informatycznego
  • Modele wytwarzania oprogramowania
  • Poziomy testów
  • Typy i cele testów
 • Statyczne techniki testowania
  • Przegląd
  • Analiza statyczna
 • Projektowanie testów
  • Przypadki testowe
  • Techniki czarnej i białej skrzynki
 • Zarządzanie procesem testowym
  • Organizacja
  • Planowanie i kontrola
  • Zarządzanie konfiguracją
  • Ryzyko w testowaniu
  • Zarządzanie defektami
 • Narzędzia w procesie testowania
  • Rodzaje
  • Ewaluacja
  • Wdrożenie

  Przed szkoleniem

  Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. ISTQB rekomenduje minimum 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania.

  Metody szkolenia

  Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

  Dodatkowo, dzięki platformie edu.ittraining.pl zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

  Materiały szkoleniowe

  Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level)", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

  • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
  • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl
  • egzamin próbny ISTQB w nieograniczonej ilości (pytania generowane losowo)

  Po szkoleniu

  Szkolenie to zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB Certified Tester Foundation Level (ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego).

  Trenerzy

  Radek Smilgin
  Piotr Krzosa
  Łukasz Gałuszka
  Adam Roman
  Jakub Rosiński

  Egzamin ISTQB

  testerzy.pl są akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym gasq. Za naszym pośrednictwem podejdziesz do egzaminów certyfikujących ścieżek ISTQB, IBUQ, IREB, IQBBA, ITCQF oraz ITCQF.

  Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

  Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

  Opinie po szkoleniu

  Avatar
  Krzysiek
  Data: 5-7.12.2016 r. Prowadzenie: Piotr Krzosa

  Bardzo dziękuję za szkolenie w Katowicach, które poprowadził pan Piotr Krzosa.

  Szkolenie zawierało wiele ciekawych przykładów, testów i gruntownie przygotowało do egzaminu.

  Jednocześnie chciałbym się pochwalić pozytywnym wynikiem egzaminu, i tutaj ukłon w stronę pana Piotra, że potrafi tak profesjonalnie poprowadzić szkolenie.

  Avatar
  Ewa
  Data: 6-8.05.2015 r. Prowadzenie: Łukasz Gałuszka

  Chciałabym podziękować Panu Łukaszowi Gałuszka za bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie we Wrocławiu w dniach 06-08.05.2015. Szkolenie zawierało wiele ciekawych przykładów, testów i bazowało na jasnym i zrozumiałym przekazie "suchej" teorii. Polecam wszystkim! Jednocześnie chciałabym się pochwalić zdanym testem ISTQB na 87,5% ! Wynik głównie zawdzięczam Panu Łukaszowi :)