Teoria testowania

ISTQB Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów (Advanced Level - Test Manager)

5 dni (5 x 8 h)
angielski, polski
angielski, polski

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników testów (Test Manager) posiadających certyfikat ISTQB/ISEB Poziomu Podstawowego (Foundation Level). Szkolenie wymaga doświadczenia zawodowego i wiedzy z zakresu zarządzania testami w organizacji. Przygotowanie do egzaminu ISTQB to merytoryczna baza, która otwiera drogę do uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu i kontynuacji wybranej ścieżki kariery.

ISTQB Accredited Training Provider

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie
 • Proces testowania
 • Zarządzanie testowaniem
 • Przeglądy
 • Zarządzanie defektami
 • Usprawnianie procesu testowania
 • Narzędzia testowania i automatyzacja
 • Umiejętności miękkie i budowanie zespołu

Przed szkoleniem

Uczestnicy szkolenia planujący podejście do egzaminu ISTQB Poziomu Zaawansowanego (Advanced) powinni posiadać certyfikat ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego (ISTQB Certified Tester Foundation Level). Jest to warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Metody szkolenia

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Dodatkowo dzięki platformie edu.ittraining.pl zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB Advanced Level – Test Manager", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl
 • egzamin próbny ISTQB w nieograniczonej ilości (pytania generowane losowo)

Po szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Certified Tester Advanced Level – Test Manager). W cenie szkolenia istnieje możliwość napisania egzaminu próbnego w formacie zbliżonym do egzaminu ISTQB.

Trenerzy

Radek Smilgin
Arnika Hryszko
Jarosław Hryszko

Egzamin ISTQB

testerzy.pl są akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym gasq. Za naszym pośrednictwem podejdziesz do egzaminów certyfikujących ścieżek: ISTQB, IBUQ, IREB, IQBBA oraz ITCQF. Aby rezerwować miejsce na egzaminie napisz do nas lub zapisz się poprzez edu.ittraining.pl.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Opinie po szkoleniu

Avatar
Crédit Agricole Bank Polska S.A.
Data: 01.2010 r. Prowadzenie: Radosław Smilgin

Bezpośrednią współpracę z firmą 21CN Radosław Smilgin oceniamy jako dobrą. Firma dała się poznać jako partner elastycznie dostosowujący się do naszych potrzeb. Wiedza i umiejętności trenerskie prowadzącego szkolenia zostały dobrze ocenione przez uczestników.