Teoria testowania

ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer

3 dni (3 x 8 h)
polski, angielski
angielski

Szkolenie "ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer" jest specjalistycznym szkoleniem na poziomie zaawansowanym, zgodnym z konspektem ISTQB. Skierowane jest do osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie automatyzacji testowania i zdobyć certyfikat ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer.

ISTQB Accredited Training Provider

Zakres tematyczny

  • Introduction and Objectives for Test Automation
  • Preparing for Test Automation
  • The Generic Test Automation Architecture
  • Deployment Risks and Contingencies
  • Test Automation Reporting and Metrics
  • Transitioning Manual Testing to an Automated Environment
  • Verifying the TAS
  • Continuous Improvement

Przed szkoleniem

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy / Foundation Level (jest to warunkiem podejścia do egzaminu).

Metody szkolenia

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak. Dodatkowo, dzięki platformie edu.ittraining.pl, zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

  • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
  • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

Po szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer.

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę teoretyczną z zakresu automatyzacji testowania na poziomie zaawansowanym, pozwalającą na wpływanie na kierunek obierany przez projekt lub organizację przy projektowaniu, rozwoju i utrzymywaniu rozwiązań z zakresu automatyzacji dla testów funkcjonalnych.

Trenerzy

Piotr Krzosa

Egzamin ISTQB

testerzy.pl są akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym gasq. Za naszym pośrednictwem podejdziesz do egzaminów certyfikujących ścieżek ISTQB, IBUQ, IREB, IQBBA, ITCQF oraz ITCQF.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB