Szkolenia narzędziowe

Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

SoapUI to doskonałe narzędzie wspomagające testy funkcjonalne, obciążeniowe oraz bezpieczeństwa. Wyróżnia się przede wszystkim łatwością obsługi i dużą funkcjonalnością. Jego możliwości wykraczają poza protokół SOAP i pozwalają testować aplikacje wykorzystujące technologie REST, JMS, AMF oraz JDBC. Korzystając z języka Groovy, możliwa jest też jego rozbudowa.

Szkolenie przeznaczone dla testerów oprogramowania oraz programistów. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają od podstaw zaawansowane możliwości SoapUI. Opanują sposób efektywnego wykorzystania zmiennych, języka Groovy oraz XPath/XQuery w testach funkcjonalnych i obciążeniowych. Nabędą również podstawowych umiejętności z zakresu testów bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

 • Podstawy pracy z aplikacją SoapUI
 • Protokół HTTP, testy aplikacji WWW
  • Nagrywanie testów w SoapUI
  • Nagrywanie testów z wykorzystaniem proxy
  • Modyfikacja zapytań
  • Prosta weryfikacja odpowiedzi
 • Testowanie usług opartych na protokole SOAP
  • Podstawowe informacje o protokole SOAP
  • Zmienne i wyrażenia w SoapUI
  • Wykorzystanie XPath do weryfikacji odpowiedzi
  • Symulacja prostych usług SOAP
  • Integracja SoapUI z serwerem aplikacji
 • Groovy
  • Podstawy języka Groovy
  • Przetwarzanie dokumentów XML
  • Symulacja złożonych usług z Groovy’m
 • Techniki testowania oprogramowania
  • Modularyzacja testów
  • Random Testing
  • Data-Driven Testing
 • Testowanie i symulowanie usług REST
  • Podstawowe informacje o architekturze REST
  • Testowanie usług REST
  • SoapUI jako serwer REST
 • Testowanie z wykorzystaniem baz danych
 • Testy obciążeniowe z SoapUI
 • Testy bezpieczeństwa z SoapUI
 • Raportowanie
  • Standardowe możliwości raportowania
  • Integracja z oprogramowaniem BI
 • Automatyzacja testów
 • Utrzymanie testów, uaktualnianie definicji WSDL
 • Możliwości SoapUI Pro

Przed szkoleniem

Wymagana jest podstawowa znajomość programowania obiektowego oraz doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie z wykorzystaniem komputerów. Warsztat nastawiony jest na praktykę, dlatego wykłady zajmują jedynie około 20% czasu szkolenia, resztę stanowią ćwiczenia praktyczne.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili wykorzystać SoapUI do:

 • Przeprowadzania szybkich testów manualnych aplikacji HTTP, SOAP oraz REST
 • Testowania i wykorzystywania do testów baz danych
 • Tworzenia i przeprowadzania testów automatycznych
 • Tworzenia testów z wykorzystaniem technik Random Testing oraz Data-Driven Testing
 • Tworzenia i przeprowadzania testów obciążeniowych i bezpieczeństwa
 • Monitorowania i nagrywania rzeczywistych zapytań HTTP, REST oraz SOAP
 • Diagnozowania problemów związanych z integracją usług sieciowych
 • Tworzenia dostosowanych do własnych potrzeb raportów z testów
 • Symulowania działania usług SOAP oraz REST
 • Tworzenia symulacji uruchamianych na serwerach aplikacji
 • Testowania aplikacji wykorzystujących protokół SSL oraz WS-Security

Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • Technologii SOAP oraz REST
 • Wykorzystania języka Groovy
 • Wykorzystania XPath oraz XQuery

Trenerzy

Krzysztof Kołodziejczyk
Piotr Krzosa
Emilia Lendzion

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat jest naszą rekomendacją dotyczącą rozwoju w zakresie testowania - na każde ze szkoleń możesz przyjść bez udziału w innym.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać się i nie powielać informacji.

ISTQB Poziom Podstawowy ISTQB Automotive Software Tester ISTQB Zwinny Tester ISTQB Model-Based Tester ISTQB Kierownik Testów ISTQB Analityk Testów ISTQB Techniczny Analityk Testów ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego

Opinie po szkoleniu

Avatar
Zuzanna Łuczak, Credit Agricole
Data: 25-26.11.2014 r. Prowadzenie: Jacek Okrojek

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób konkretny i rzeczowy. Program zrealizowano zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Warsztat został bardzo pozytywnie przyjęty przez uczestników. Wysoko oceniono kompetencje trenera, p. Jacka Okrojek, zwracając szczególną uwagę na jego dobre przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność przekazywania wiedzy w jasnej i atrakcyjnej formie.

Avatar
Michał Koza, Alan Systems
Data: 29.09.2012 - 6.10.2012 r. Prowadzenie: Jacek Okrojek

Szkolenie prowadzone przez Pana Jacka Okrojka, który bardzo szybko nawiązał doskonały kontakt z uczestnikami, zostało ocenione bardzo wysoko przez całą grupę. Natomiast sposób, w jaki przeprowadzone były warsztaty oraz przygotowane materiały, pomogły w równym stopniu wszystkim uczestnikom w zrozumieniu omawianych zagadnień i wykonaniu zadań, które odzwierciedlały problemy, z jakimi musieliśmy się zmierzyć w naszych projektach.