Szkolenia narzędziowe

TestLink – narzędzie do zarządzania testami

1 dzień (8 h)
polski
polski

TestLink jest bardzo popularnym narzędziem do wspierania tworzenia przypadków testowych i do zarządzania testowaniem. Ponieważ jest rozpowszechniane na zasadach licencji open-source, można je stosować w każdej organizacji. Podczas szkolenia osobom mniej doświadczonym pokazujemy, czym jest to rozwiązanie, a osobom bardziej doświadczonym – jak go optymalnie używać.

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie do tematyki wolnego oprogramowania
 • Zalety i wady narzędzia TestLink
 • Instalacja
 • Konfiguracja i kastomizacja narzędzia
 • Integracja TestLinka z narzędziami do zarządzania defektami
 • Omówienie funkcjonalności i elementów menu
 • Tworzenie i zarządzanie projektem
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Tworzenie specyfikacji testowej
 • Plan testów i zarządzanie testami
 • Raportowanie

Przed szkoleniem

Szkolenie nie wymaga doświadczenia w posługiwaniu się narzędziem, ale wymaga znajomości podstaw testowania.

Metody szkolenia

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami na narzędziu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „TestLink – narzędzie do zarządzania testami”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Gotowość do efektywnego wykorzystania narzędzia TestLink.

Trenerzy

Radek Smilgin