Szkolenia narzędziowe

TestComplete od podstaw

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

TestComplete jest zautomatyzowanym środowiskiem testowym dla wszelkiego typu aplikacji. Narzędzie jest zorientowane zarówno na testy funkcjonalne, jak i jednostkowe. Zapewnia doskonałe wsparcie dla testów regresji oraz obsługuje wiele innych rodzajów testów, jak np. data-driven testing.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają lub niedawno rozpoczęły pracę z narzędziem TestComplete i chcą szybko opanować podstawowe oraz bardziej zaawansowane techniki pracy z nim. Szkolenie ma na celu przedstawić w zrozumiały sposób najważniejsze funkcjonalności tego zaawansowanego narzędzia poprzez jasne i czytelne przykłady.

Zakres tematyczny

 • Czym jest Test Complete
  • Interfejs użytkownika, projekty i ustawienia
 • Pierwszy test
 • Test Object Model – praca z obiektami
  • Mapowanie nazw i aliasy (NameMapping, Aliases), nazywanie obiektów
 • Tworzenie, nagrywanie i uruchamianie testów
  • Tworzenie testu
  • Dodawanie aplikacji testowej
  • Punkty kontrolne i przechowywanie danych
  • Uruchamianie testu
  • Przechwytywanie błędów testowych
  • Keyword Testing
  • Dodawanie aplikacji testowej
  • Skrypty testowe
  • Wizualizacja testu
 • Debugowanie w Test Complete
 • Przechwytywanie i obsługa zdarzeń
 • Praca zespołowa
  • Teamwork
  • Integracja z systemami kontroli kodu – Source Control
 • Wybrane typy testów
  • Funkcjonalne
  • Data Driven
  • Manualne
 • Testowanie wybranych rodzajów aplikacji
  • Aplikacje internetowe
  • Aplikacje typu Web Service
  • Aplikacje Flash, Flex, Silverlight
 • Praca z kontrolkami i obiektami
  • Typowe zadania
  • Symulacja działań użytkownika
  • Praca ze standardowymi funkcjami Windows

Przed szkoleniem

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu programowania obiektowego oraz doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem komputerów, na których wykonywane są ćwiczenia praktyczne. Teoria to około 30% całego szkolenia, większość stanowią ćwiczenia związane z omawianym zagadnieniem.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „TestComplete od podstaw”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili w płynny sposób korzystać z najważniejszych funkcjonalności TestComplete podczas swojej codziennej pracy. Każdy z uczestników pozna dokładnie interfejs narzędzia i nauczy się efektywnie wykorzystywać jego funkcje. Nauczy się tworzenia i zarządzania projektami testów oraz dowie się, jak pracować wydajniej w pracy zespołowej. Będzie potrafił stworzyć różne typy testów od funkcjonalnych poprzez Data-Driven do manualnych.

Przede wszystkim uczestnicy będą potrafili:

 • Tworzyć od podstaw zaawansowane testy
 • Wykorzystywać wbudowany rekorder do nagrywania elastycznych testów
 • Przekazywać parametry i wykorzystywać zmienne w swoich testach
 • Stosować odpowiednie punkty kontrolne
 • Efektywnie korzystać z raportów
 • Odpowiednio wykorzystywać funkcje debugowania
 • Przechwytywać i obsługiwać podstawowe zdarzenia w aplikacji testowanej
 • Zbudować testy w oparciu o Data-Driven
 • Wydajnie testować aplikacje internetowe

Trenerzy

Łukasz Złocki