Szkolenia narzędziowe

Selenium WebDriver dla początkujących

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zacząć swoją przygodę z automatyzacją testów aplikacji webowych za pomocą narzędzia Selenium WebDriver. Jest to obecnie najbardziej popularne narzędzie w obszarze automatyzacji testów. Szkolenie prowadzone jest domyślnie w języku JAVA, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym języku, np. C# lub Python. Szkolenie ma charakter warsztatu, z każdym omawianym tematem uczestnicy szkolenia będą tworzyć kod testów automatycznych.

Zakres tematyczny

 • Przygotowanie środowiska do pracy w oparciu o środowisko deweloperskie Eclipse lub IntelliJ
 • Wprowadzenie do Selenium
 • Selenium WebDriver
  • Klasa WebDriver
   • Sterowniki przeglądarek
   • Konfiguracje
   • Podstawowe operacje
  • Klasa WebElement
   • Lokalizowanie elementów na podstawie selektorów
   • Operacje na elementach
  • Klasa WebDriverWait
   • Oczekiwanie na element
   • Oczekiwanie na zdarzenie
 • Wprowadzenie do PageObjectPattern i PageFactory
 • Wprowadzenie do Data driven testing
 • Wprowadzenie do Selenium Grid

Przed szkoleniem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią programować w języku Java na poziomie podstawowym oraz znają i rozumieją język HTML.

Metody szkolenia

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Kursanci uczą się obsługi narzędzia poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Selenium WebDriver dla początkujących”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie przygotowanie iUczestnik kursu posiądzie umiejętność instalacji i obsługi narzędzia Selenium. Nauczy się optymalnie przygotowywać skrypty testowe. Będzie gotowy do podjęcia pracy z narzędziem.

Trenerzy

Piotr Krzosa
Natalia Krawczyk
Łukasz Złocki
Jakub Rosiński

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności