Praktyka testowania

Testy jednostkowe dla testerów

1 dzień (8 h)
polski
polski

Testy jednostkowe (ang. Unit Test) są domeną programistów. Części weryfikacji i walidacji oprogramowania nie da się zrealizować jedynie przy użyciu metod niedeweloperskich. Szkolenie ma na celu podnieść wśród testerów czarnoskrzynkowych (ang. black-box) wiedzę, na czym polegają i jak przeprowadzane są testy jednostkowe. Według powszechnej opinii testerzy boją się kodowania. Trening przybliża zagadnienie i udowadnia, że strach ma w tym wypadku niepotrzebnie wielkie oczy.

Zakres tematyczny

 • Czym jest testowanie jednostkowe?
 • Techniki testowania oparte o białą skrzynkę (white-box)
 • Poziomy testów kodu
  • Testy jednostkowe, czyli Unit Test
  • Testowanie integracji, czyli Integration Unit Test
 • Typowe błędy programistów
 • Metody eliminowania przyczyn i defektów programistów
 • Typy testów jednostkowych
  • Funkcjonalność
  • Wydajność
  • Bezpieczeństwo
  • Utrzymywalność
  • Niezawodność
 • Programowanie oparte na testach – Test Driven Development
 • Normy, standardy, dobre praktyki kodowania

Podczas zajęć pokazywane są działania na kodzie oraz wykonywane są ćwiczenia praktyczne:

 • Testy jednostkowe przy pomocy bibliotek
 • TDD
 • Pokrycie testowe
 • Projektowanie dobrych przypadków testowych z wykorzystaniem różnych technik

Szkolenie w wersji otwartej prezentowane jest na różnych językach kodowania.

Szkolenie w wersji zamkniętej może być dostosowane do języków stosowanych w środowisku zamawiającego (np. PHP czy język C).

Przed szkoleniem

Szkolenie wymaga podstawowej wiedzy na temat kodowania oraz testowania oprogramowania. Jest skierowane do osób, które zawodowo nie zajmują się kodowaniem, a chcą swoją pracę poszerzyć o zagadnienie testowania białoskrzynkowego.

Metody szkolenia

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testy jednostkowe dla testerów”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu testów jednostkowych oraz nauczą się dobierać stosowne metody, techniki oraz narzędzia.

Trenerzy

Piotr Krzosa