Praktyka testowania

Testowanie wydajności(Performance Testing)

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak wydajność. Nabiera to specjalnego znaczenia zwłaszcza w przypadku projektów internetowych. Czas przetwarzania żądań przez serwer, baza danych czy też duża liczba użytkowników korzystających z aplikacji w tym samym czasie to tylko podstawowe sytuacje, które należy uwzględnić w testach.

Pierwszym etapem szkolenia jest poznanie aplikacji JMeter, SoapUI oraz narzędzi wykorzystywanych do monitorowania i optymalizacji działania aplikacji w systemach Linux oraz Windows. W kolejnych etapach uczestnicy analizują testowe aplikacje, określają ich wymagania, a następnie przygotowują i wykonują testy wydajnościowe. W trakcie testów interpretują wyniki i poszukują przyczyn napotkanych problemów. W etapie końcowym przygotowują raport i uczą się, jak efektywnie utrzymywać środowisko testowe.

Zakres tematyczny

 • Proces testowania wydajności
  • Metodyki
  • Określanie wymagań wydajnościowych
  • Ustalanie celów
  • Typy testów wydajności
  • Plan i strategia testu
  • Podejście oparte o ryzyko
  • Role i zadania
  • Komunikacja i raportowanie
 • Generowanie obciążenia
  • Ogólne zasady pracy generatorów obciążenia
  • Wykorzystanie aplikacji JMeter
  • Wykorzystanie aplikacji SoapUI
  • Integracja ze środowiskiem CI
 • Monitorowanie pracy aplikacji
  • Podstawowe metryki
  • Monitorowanie pracy aplikacji w systemie Linux oraz Windows
  • Monitorowanie i optymalizacja platformy Java oraz .Net
  • Monitorowanie pracy baz danych (na przykładzie PostgreSQL)
  • Systemy Application Performance Management
 • Modelowanie obciążenia
  • Identyfikacja scenariuszy o dużej wadze biznesowej
  • Modelowanie działań użytkownika z wykorzystaniem UCML
  • Oszacowanie limitów obciążenia, liczby użytkowników
  • Ramp-up, ramp-down
 • Tworzenie skryptów testowych z modeli obciążenia
  • Metody implementacji skryptów
  • Obsługa wyjątków, przerwania sesji
  • Dobór danych testowych
 • Analiza wyników testów wydajności
  • Statystyki i metody matematyczne
  • Raportowanie wyników

Przed szkoleniem

Zalecane jest wzięcie udziału w kursie z podstaw testowania oprogramowania oraz wstępne doświadczenie w pracy jako tester.

Metody szkolenia

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego kursanci uczestniczą w procesie testowania wydajności przygotowanych aplikacji. W tym celu zapewniamy salę szkoleniową z odpowiednią infrastrukturą i komputerem dla każdego z uczestników.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia Testowanie wydajności (Performance Testing), otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Uczestnik kursu posiądzie umiejętność określania wymagań wydajnościowych oraz przygotowania i wykonywania stosownych testów. Kursant dowie się, jak przygotować dobry raport z testów wydajnościowych, pozna odpowiednie narzędzia. Gotowość do wykonywania testów wydajnościowych przy użyciu stosownych narzędzi.

Trenerzy

Piotr Krzosa

Ścieżka rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat jest naszą rekomendacją dotyczącą rozwoju w zakresie testowania - na każde ze szkoleń możesz przyjść bez udziału w innym.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać się i nie powielać informacji.

Ścieżka rozwoju kompetencji i umiejętności