Praktyka testowania

Testowanie aplikacji internetowych

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Najbardziej powszechnymi i najczęściej używanymi aplikacjami są aplikacje internetowe, a umiejętność ich testowania jest kluczowa dla każdego testera. Dobra weryfikacja polega również na zrozumieniu technologii internetowych użytych do tworzenia systemów.

Rozwijanie aplikacji internetowych ma własną specyfikę, dlatego też ich testowanie rządzi się swoimi prawami. Na szkoleniu prezentujemy podstawy popularnych technologii internetowych i właściwości podlegających testowaniu, uczymy technik wykorzystywanych w testach aplikacji internetowych oraz prezentujemy różne podejścia. Określamy też, jakie umiejętności powinni posiąść testerzy, aby efektywnie testować systemy internetowe.

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie do technologii internetowych: HTTP, HTML, CSS, XML, AJAX, .ASP, JAVA
 • Właściwości aplikacji internetowych
  • Funkcjonalność
  • Wydajność
  • Bezpieczeństwo
  • Użyteczność
  • Defekty charakterystyczne dla aplikacji internetowych
  • Ćwiczenia praktyczne
 • Środowisko testowe aplikacji internetowych
  • Przeglądarki i ich konfiguracje
  • Narzędzia analityczne (Firebug, IE Developer Toolbar)
  • Wirtualizacja
  • Narzędzia wspomagające testowanie (generatory danych, komparatory)
  • Ćwiczenia praktyczne
 • Metodyki testowania
  • Keyword driven, data driven
  • Testy kompatybilności
  • Ćwiczenia praktyczne
 • Automatyzacja
  • Automatyzacja GUI, DOM, dobre praktyki, omówienie narzędzi
  • Ćwiczenia praktyczne
 • Testy niefunkcjonalne
  • Testy wydajnościowe, testy obciążeniowe i przeciążeniowe, testy bezpieczeństwa, testy użyteczności, analiza internetowa
  • Ćwiczenia
 • Metryki
  • Przeglądarka, serwer www, baza danych

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” lub „ISTQB Poziom Podstawowy”, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie aplikacji internetowych”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu technologii internetowych, właściwości aplikacji internetowych oraz nauczą się dobierać stosowne metody, techniki oraz narzędzia.

Trenerzy

Piotr Krzosa
Łukasz Złocki

Opinie po szkoleniu

Avatar
Janusz Bielecki, Devesoft Software Development s.c.
Data: 03.2010 r. Prowadzenie: Radosław Smilgin

Szkolenie przeprowadzone zostało bardzo profesjonalnie, a jego program został indywidualnie dopasowany do potrzeb naszej firmy. Trener prowadzący szkolenie, Pan Radosław Smilgin, prezentował bardzo wysoki poziom przygotowania merytorycznego i doświadczenia w zakresie testowania aplikacji internetowych oraz nawiązał doskonały kontakt z uczestnikami. Podczas szkolenia przeprowadzonych zostało kilka ciekawych ćwiczeń praktycznych, a materiały szkoleniowe zostały opracowane w sposób jasny i czytelny. Szkolenie odbywało się w miłej i przyjemnej atmosferze.