Praktyka testowania

Testowanie w metodykach Agile

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie „Testowanie w metodykach Agile” jest przygotowaniem testera do pracy w środowisku Agile i pokazaniem, jak skutecznie odnaleźć się w tej rzeczywistości. Dla testera z tradycyjnym wykształceniem i doświadczeniem w modelu kaskadowym czy modelu V Agile oznacza wiele wyzwań. Należą do nich: (pozornie) mało czasu, mniej pisania dokumentacji, automatyzacja, raporty czy bezpośrednia komunikacja.

Zakres tematyczny

 • Metody zwinne, czyli co to jest Agile?
  • Agile Manifesto
  • Zestawienia Agile oraz metod klasycznych
  • Metody w Agile
  • Kanban
  • Lean
  • XP
  • Inne
 • Zwinne zarządzanie na przykładzie Scrum
 • Zwinne narzędzia
  • User Story
  • Backlog
  • Persona
  • Planning poker
  • Continuous Integration
  • Mapy myśli
  • Inne
 • Zapewnienie jakości w Agile
 • Rola testera w Agile
  • Zwinna rzeczywistość
  • Kwadrant testowania Agile
  • Piramida testów
  • TDD i ATDD
  • Dokumentacja testów w Agile
  • Metryki i wizualizacja
  • Testowanie eksploracyjne
 • Miękkie aspekty pracy zwinnej

Przed szkoleniem

Szkolenie „Testowanie w metodykach Agile” jest przeznaczone dla testerów i managerów testów, którzy znają już techniki tradycyjnego testowania, a teraz pracują lub będą pracowali w projektach prowadzonych przy użyciu metod zwinnych.

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o doświadczenie trenerów zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów dla różnych technologii. Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie w metodykach Agile”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Uczestnik szkolenia dowie się, jak:

 • poruszać się w świecie Agile
 • najlepiej wspierać swój zespół i czego może oczekiwać od pozostałych członków zespołu
 • planować i szacować swoją pracę
 • szybko tworzyć dokumentację testową i raporty
 • i kiedy wykonywać zadania testowe w trakcie trwania iteracji

Trenerzy

Monika Braun

Opinie po szkoleniu

Avatar
Karolina Baczulis, Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.
Data: stała współpraca od 2009 r. Prowadzenie: Radosław Smilgin

Zdobyta przez naszych pracowników wiedza pozwala usprawnić czynności związane z testowaniem, przyczyniając się jednocześnie do podniesienia jakości nie tylko produktu końcowego, ale również jakości pracy. Pan Radosław Smilgin, dedykowany trener szkoleń, jest specjalistą w swojej branży posiadającym nie tylko niezbędną wiedzę i doświadczenie, ale również wykazującym zdolności coachingowe.