Praktyka testowania

Testowanie w metodykach Agile

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie „Testowanie w metodykach Agile” jest przygotowaniem testera do pracy w środowisku Agile i pokazaniem, jak skutecznie odnaleźć się w tej rzeczywistości. Dla testera z tradycyjnym wykształceniem i doświadczeniem w modelu kaskadowym czy modelu V Agile oznacza wiele wyzwań. Należą do nich: (pozornie) mało czasu, mniej pisania dokumentacji, automatyzacja, raporty czy bezpośrednia komunikacja.

Zakres tematyczny

 • Metody zwinne, czyli co to jest Agile?
  • Agile Manifesto
  • Zestawienia Agile oraz metod klasycznych
  • Metody w Agile
  • Kanban
  • Lean
  • XP
  • Inne
 • Zwinne zarządzanie na przykładzie Scrum
 • Zwinne narzędzia
  • User Story
  • Backlog
  • Persona
  • Planning poker
  • Continuous Integration
  • Mapy myśli
  • Inne
 • Zapewnienie jakości w Agile
 • Rola testera w Agile
  • Zwinna rzeczywistość
  • Kwadrant testowania Agile
  • Piramida testów
  • TDD i ATDD
  • Dokumentacja testów w Agile
  • Metryki i wizualizacja
  • Testowanie eksploracyjne
 • Miękkie aspekty pracy zwinnej

Przed szkoleniem

Szkolenie „Testowanie w metodykach Agile” jest przeznaczone dla testerów i managerów testów, którzy znają już techniki tradycyjnego testowania, a teraz pracują lub będą pracowali w projektach prowadzonych przy użyciu metod zwinnych.

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o doświadczenie trenerów zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów dla różnych technologii. Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie w metodykach Agile”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Uczestnik szkolenia dowie się, jak:

 • poruszać się w świecie Agile
 • najlepiej wspierać swój zespół i czego może oczekiwać od pozostałych członków zespołu
 • planować i szacować swoją pracę
 • szybko tworzyć dokumentację testową i raporty
 • i kiedy wykonywać zadania testowe w trakcie trwania iteracji

Trenerzy

Monika Braun

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat jest naszą rekomendacją dotyczącą rozwoju w zakresie testowania - na każde ze szkoleń możesz przyjść bez udziału w innym.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać się i nie powielać informacji.

ISTQB Poziom Podstawowy ISTQB Automotive Software Tester ISTQB Zwinny Tester ISTQB Model-Based Tester ISTQB Kierownik Testów ISTQB Analityk Testów ISTQB Techniczny Analityk Testów ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego

Opinie po szkoleniu

Avatar
Karolina Baczulis, Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.
Data: stała współpraca od 2009 r. Prowadzenie: Radosław Smilgin

Zdobyta przez naszych pracowników wiedza pozwala usprawnić czynności związane z testowaniem, przyczyniając się jednocześnie do podniesienia jakości nie tylko produktu końcowego, ale również jakości pracy. Pan Radosław Smilgin, dedykowany trener szkoleń, jest specjalistą w swojej branży posiadającym nie tylko niezbędną wiedzę i doświadczenie, ale również wykazującym zdolności coachingowe.