Praktyka testowania

Dobry Tester – Laboratorium

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Testerem może być każdy, ale dobrym testerem – jedynie osoba dobrze wyszkolona. To szkolenie rozwinie Wasze umiejętności testowania i pokaże na praktycznych przykładach, jak dobrze testować oprogramowanie. Bez niepotrzebnej teorii. Praktyka. Praktyka. Dobre wzorce.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy wykonują ćwiczenia.

Zakres tematyczny

 • Testowanie oprogramowania dla zaawansowanych
  • Wartość biznesowa testowania
  • Procesy testowe w różnych standardach
  • Dyskusja
 • Testowanie w metodach
  • Testowanie bez modelu wytwarzania (nieformalne)
  • Testowanie w formalnych modelach wytwarzania
  • Praca w projektach na praktycznych przykładach
  • Dyskusja
 • Typy testów
  • Regresja i retesty dla zaawansowanych
  • Testy niefunkcjonalne
  • Bezpieczeństwo
  • Wydajność (JMeter)
  • Użyteczność
  • Utrzymanie
  • Przeglądy
  • Ćwiczenia
 • Strategie testowania
  • Oparta na ryzyku
  • Oparta na doświadczeniu – Testowanie eksploracyjne
  • Ćwiczenia
 • Zaawansowane techniki projektowania testów
  • Testowanie par i trójek
  • Analiza domenowa
  • Testowanie techniczne
  • Ćwiczenia
 • Raportowanie testów dla zaawansowanych
  • Przygotowanie dobrego raportu z testów
  • Umiejętność robienia notatek podczas testowania
  • Ćwiczenia

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” lub „ISTQB Poziom Podstawowy”, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie realizujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w testowaniu i we współpracy przy niezliczonych projektach i z najlepszymi praktykami.

Kurs jest warsztatem praktycznym z wieloma przykładami, ćwiczeniami oraz zadaniami w pracy samodzielnej i w grupach. Pokazuje praktyki, które w łatwy sposób zmienią Twoje podejście do testowania.

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Dobry Tester – Laboratorium”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Damy Ci możliwość skrócenia czasu dojścia do stanowisk seniorskich w testowaniu oprogramowania. Nie tylko będziesz w stanie testować efektywniej, ale również diagnozować i rozwiązywać problemy jakości oprogramowania w Twojej organizacji. Szkolenie przygotuje Cię do pracy zarówno w środowisku zwinnym, jak i niesformalizowanym.

Trenerzy

Radek Smilgin
Piotr Krzosa
Monika Braun
Łukasz Złocki

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat jest naszą rekomendacją dotyczącą rozwoju w zakresie testowania - na każde ze szkoleń możesz przyjść bez udziału w innym.

Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać się i nie powielać informacji.

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Opinie po szkoleniu

Avatar
Kamila
Data: 24-25.10.2016 r. Prowadzenie: Piotr Krzosa

Dziękuję (...) za organizację szkolenia, z którego wiedzę na pewno wykorzystam. Szkolenie zainspirowało mnie do pewnych zmian na moim aktualnym stanowisku pracy.