Praktyka testowania

Odbiór oprogramowania - testowanie akceptacyjne

1 dzień (8 h)
polski
polski

Biznes zlecający oprogramowanie prędzej czy później zostanie postawiony przed koniecznością jego odbioru. Akceptacja aplikacji wdrażanych jest zajęciem czasochłonnym i żmudnym. Złożoność niektórych systemów uniemożliwia szybkie i skuteczne odnalezienie problemu. Proponujemy Państwu pierwsze szkolenie dedykowane nie profesjonalnym testerom, ale przedstawicielom klienta, którzy sprawdzają oprogramowanie przed jego odbiorem. Szkolenie pozwoli Państwa pracownikom zdobyć podstawowe umiejętności dotyczące testowania i odbioru systemów informatycznych.

Proponowane przez nas szkolenie pokaże Państwu, na co należy zwracać w takich przypadkach uwagę oraz jak szybko i skutecznie przetestować złożone systemy informatyczne.

Większa część szkolenia ma formę praktyczną, podczas której uczestnicy przygotowują się do odbioru oprogramowania.

Zakres tematyczny

 • Teoria testowania
  • Wprowadzenie do teorii testowania
  • Kategorie błędów
  • Sposoby znajdowania anomalii
  • Testy end-to-end
 • Testy akceptacyjne
  • Cele testów akceptacyjnych
  • Weryfikacja wymagań i zapisów kontraktowych
  • Jak przeprowadzić testy
  • Wyniki testów akceptacyjnych
 • Praktyka
  • Symulacja testów aplikacyjnych przykładowej aplikacji
  • Wskazanie odpowiednich sposobów i technik testowych

Przed szkoleniem

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania.

Metody szkolenia

Podczas szkolenia przedstawiana jest teoria, a także odbywają się ćwiczenia praktyczne, które pozwolą każdemu pracownikowi lepiej odnaleźć się w roli testera.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Odbiór oprogramowania – testowanie akceptacyjne”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Po szkoleniu

Szkolenie pomaga w zdobyciu podstawowych umiejętności w testowaniu oprogramowania.

Trenerzy

Radek Smilgin

Opinie po szkoleniu

Avatar
Politechnika Śląska w Gliwicach
Data: 25-27.11.2014 r. Prowadzenie: Piotr Krzosa

Szkolenia z zakresu audytu i odbioru zamówionego oprogramowania zostały zorganizowane i przeprowadzone na wysokim poziomie, z należytą starannością oraz nastawieniem na dostarczenie przydatnej wiedzy każdemu z uczestników. Zrealizowany program szkoleń objął całą zdefiniowaną agendę oraz wszystkie sugestie i oczekiwania określone przez Politechnikę Śląską.

Przebieg szkoleń miał charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Przygotowany materiał wdrożył uczestników w aspekt podstaw testowania oprogramowania. Ćwiczenia praktyczne pomogły osiągnąć cel, jakim było przyswojenie i wykorzystanie wiedzy zdobytej w części teoretycznej. Uczestnicy szkolenia zdobyli niezbędną wiedzę i przygotowanie dla potrzeb rozpoczęci samodzielnej pracy w obszarze testów odbiorowych dostarczonego oprogramowania.

Materiały oraz jakość prezentacji zostały właściwie opracowane i dostosowane do wiedzy i umiejętności naszych pracowników, co umożliwiło szybkie dokształcenie osób mających pełnić rolę testerów oprogramowania. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili doświadczenie trenera oraz jego umiejętności interpersonalne.