Praktyka testowania

Automatyzacja testowania

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z automatyzacją od nauki jednego narzędzia. Niniejsze szkolenie pokazuje wielowymiarowość automatyzacji jako złożonego procesu, prezentując typowe metody i popularne narzędzia. Jest to praktyczno-teoretyczny fundament rozpoczęcia pracy z tworzeniem skryptów automatycznych.

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie do automatyzacji
  • Co automatyzować?
  • Korzyści automatyzacji
  • Niebezpieczeństwa automatyzacji
  • Dyskusja
 • Automatyzacja w cyklu życia produktu informatycznego
  • Testy jednostkowe
  • Testy integracyjne
  • Testy systemowe
   • Aplikacje internetowe
   • Aplikacje typu desktop
   • Aplikacje mobilne
   • Testy bezpieczeństwa
   • Testy wydajności
   • Testy akceptacyjne
  • Ćwiczenia
 • Czynności w ramach automatyzacji
  • Planowanie
  • Cele
  • Projektowanie / uruchomienie / utrzymanie
  • Dyskusja / ćwiczenia
 • Metodyki automatyzacji
  • Data driven
  • Keyword / Behavior driven
  • Ćwiczenia
 • Projektowanie środowiska automatyzacji
  • Narzędzia w zarządzaniu testami
  • Narzędzia w zarządzaniu wymaganiami
  • Narzędzia w zarządzaniu incydentami
  • Narzędzia w zarządzaniu konfiguracją
  • Narzędzia do testów statycznych: testy dokumentacji, analiza statyczna
  • Narzędzia analizy dynamicznej
  • Narzędzia w projektowaniu testów
  • Narzędzia do przygotowania danych testowych
  • Narzędzia do wykonywania testów
  • Ćwiczenia
 • Wdrożenie narzędzi w organizacji
  • Wybór narzędzia
  • Wdrożenie
  • Utrzymanie
  • Dyskusja

  Przed szkoleniem

  Rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” lub „ISTQB Poziom Podstawowy”, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

  Metody szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w oparciu o doświadczenie trenerów zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów dla różnych technologii. Szkolenie opiera się o elementy teoretyczne, zakończone ćwiczeniami praktycznymi utrwalającymi wiedzę i umożliwiającymi zdobycie doświadczenia w omawianych tematach.

  Celem kursu jest wskazanie aspektów i możliwości wykorzystania nowych metod i narzędzi w codziennej pracy testera.

  Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

  Materiały szkoleniowe

  Będąc uczestnikiem szkolenia „Automatyzacja testowania”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl

  Po szkoleniu

  Uczestnik szkolenia ma szansę osiągnąć kluczową wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia automatyzacji w organizacji lub projekcie. Zdobyta na szkoleniu wiedza przybliża uczestnika do statusu specjalisty w automatyzacji testowania.

  Trenerzy

  Piotr Krzosa
  Emilia Lendzion
  Piotr Dubiela

  Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

  Poniższy schemat jest naszą rekomendacją dotyczącą rozwoju w zakresie testowania - na każde ze szkoleń możesz przyjść bez udziału w innym.

  Agendy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby nie pokrywać się i nie powielać informacji.

  ISTQB Poziom Podstawowy ISTQB Automotive Software Tester ISTQB Zwinny Tester ISTQB Model-Based Tester ISTQB Kierownik Testów ISTQB Analityk Testów ISTQB Techniczny Analityk Testów ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego

  Opinie po szkoleniu

  Avatar
  Anita
  Data: 3-4.09.2015 r. Prowadzenie: Piotr Krzosa

  Szkolenie godne polecenia. Cieszę się, że mogłam w nim uczestniczyć.

  Avatar
  Krzysztof
  Data: 14-15.11.2013 r. Prowadzenie: Piotr Krzosa

  Jestem zadowolony z uczestnictwa w szkoleniu z Automatyzacji testowania (dużo cennych wiadomości, świetna sala, dobry catering, dobry szkoleniowiec). Dziękuję za zorganizowanie tego szkolenia i życzę sukcesów w Państwa działalności.